1. Rozliczanie ilości dostarczonej wody odbywa się na podstawie odczytów z wodomierzy zainstalowanych u klientów.

  2. Naliczanie należności odbywa się z zastosowaniem obowiązującej stawki opłaty za 1mpobranej wody.

  3. Otrzymany rachunek za wodę klient zobowiązany jest uregulować w ciągu 7 dni od daty otrzymania.

  4. Obowiązują kwartalne okresy obrachunkowe. 

 

Przerwanie dopływu wody następuje w przypadku:

  1. Korzystania z urządzeń wodociągowych bez zawarcia umowy na dostawę wody.

  2. Odbiorca wody nie uiścił opłaty za dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.