godziny otwarcia:

 sobota 730 - 1530

 

Składowisko w Dorohuczy jest składowiskiem innym niż niebezpieczne i obojętne, zgodnie z art. 103 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 EKOTRAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

EKOTRAW sp. z o.o. rozpoczęła działalność 3 kwietnia 1995 r., zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000009603

 

 

NIP 7131005384

REGON 430557920 

Siedziba: Struża Kolonia 39,  21-044 Trawniki

Rachunek bankowy nr 71 8689 0007 2000 0495 2000 0010