Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Modernizacja sieci wodociągowej celem ograniczenie ubytków wody i poprawa niezawodności w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców na terenie Gminy Trawniki