Preferencyjny zakup węgla

Informujemy, że Ekotraw Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż węgla z „Bogdanka” S.A.w imieniu Gminy Trawniki w cenie 1950,00 zł za tonę, tj. 2925 za 1,5tony.

Cena Transportu do miejscowości Kolonia Struża, Struża, Kolonia Siostrzytów, Biskupice , Bonów wynosi 50 zł.

Natomiast do pozostałych miejscowości cena transportu wynosi 80zł.
Aby zakupić węgiel, wpłaty należy dokonać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pracownika Ekotraw Sp. z o.o. na konta:

SBP Piaski/O Trawniki Nr 58 8689 0007 2000 0495 2000 0050
tytułem wpłaty: „ zakup węgla”, imię i nazwisko miejscowość

SBP Piaski/ o Trawniki nr 71 8689 0007 2000 0495 2000 0010
tytułem wpłaty : transport imię i nazwisko miejscowość

Wpłaty dokonać na nazwisko i imię wnioskodawcy.