INFORMACJA ZAKUP WĘGLA W SPÓŁCE EKOTRAW OD 01 stycznia 2023 ROKU

 INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI

W okresie od listopada do 31 grudnia 2022 roku udało się do Spółki EKOTRAW sprowadzić 550 ton węgla (450 orzecha i 100 ton groszku).

Węgiel stale sprzedawany był według kolejności zapisania się na listę w Urzędzie Gminy Trawniki. Do końca roku na listę zapisało się ponad 800 uprawnionych gospodarstw domowych, które składały wnioski na maksymalnie 1,5 tony.

Ilość węgla, który udało się sprowadzić,  nie wystarczyła na zaopatrzenie wszystkich, którzy zapisali się w kolejkę. Łącznie rozpatrzonych zostało około 400 pierwszych Wnioskodawców – czyli pozostało jeszcze około 400 gospodarstw domowych nieobsłużonych z 2022 roku.

ZASADY  ZAKUPU  WĘGLA  W  2023  ROKU

  1. Nadal będziemy zamawiać wszystkie dostępne dla Gminy Trawniki ilości węgla z Bogdanki. (Gmina nie ma prawa samodzielnie wybierać dostawcy na rynku – jesteśmy przypisani do Bogdanki).
  2. Wszystkie osoby jeszcze nieobsłużone w 2022 roku, a oczekujące w kolejce – z automatu stworzą kolejkę jako pierwsi na liście oczekujących w 2023 roku. Do tych około 400 gospodarstw, będą według kolejności dzwonili pracownicy EKOTRAWU i omawiali sposób płatności i dostarczania.
  3. W celu otrzymania kolejnej transzy 1,5 tony węgla (lub do 3 ton jeżeli ktoś nie składał wniosku w 2022 roku) należy PONOWNIE złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Trawniki. Każda uprawniona osoba, która złoży wniosek od 2 stycznia 2023 r.  z automatu zostanie dopisana na koniec kolejki osób oczekujących z 2022 roku.
  4. Te osoby, które drugi raz złożą wniosek na węgiel – czyli te osoby, które złożyły już raz wniosek  w 2022 r. (i nie doszła do nich jeszcze kolejka), a złożą  drugi wniosek w 2023 r., będą miały  dwa razy transport węgla – pierwsze 1,5 tony, gdy nadejdzie ich kolejka z 2022 roku oraz drugie 1,5 tony, gdy nadejdzie ich kolejka wynikająca z wniosków złożonych w 2023 roku.

Pozostałe zasady zakupu i dostarczania węgla są podobne jak w 2022 roku:

Począwszy od 2 stycznia 2023 r. należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Trawniki.

Wniosek należy składać:

– na maksymalnie 1,5 tony (jeśli w 2022 roku składany był pierwszy wniosek),

– lub na maksymalnie 3 tony (jeśli w 2022 roku nie składano wniosku o zakup węgla).

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu oraz na stronie www.trawniki.pl.

Następnie Urząd Gminy Trawniki dokonuje weryfikacji wniosku  i po pozytywnej weryfikacji przekazuje stosowne dane do Spółki EKOTRAW.

Spółka EKOTRAW według kolejności złożonych wniosków (tych przeniesionych z 2022 roku i następnie tych nowych z 2023 roku) będzie kontaktowała się telefonicznie z Mieszkańcem  (na podany we wniosku numer telefonu) i ustali zasady zakupu i transportu węgla.

Cena węgla to 1950 zł za tonę. Transport jest liczony odrębnie lub realizacja transportem własnym. Numer konta do wpłat za węgiel jest podany wyłącznie na stronie internetowej Spółki: www.ekotraw.pl .