OGŁOSZENIE

Ekotraw Sp. z o.o. informuje, iż obecnie trwa kompleksowa wymiana wodomierzy w Gminie Trawniki. W związku z powyższym prosimy o umożliwienie naszym pracownikom ich wymiany. Będzie to wyłącznie wymiana wodomierzy- pracownicy nie będą przyjmować pieniędzy.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo informujemy, iż nasi pracownicy, posiadają legitymacje służbowe z imieniem i nazwiskiem opatrzone pieczątką firmową i podpisem imiennym osoby upoważnionej do reprezentacji firmy.
Tożsamość konserwatorów możecie Państwo również potwierdzić dzwoniąc do biura firmy tel. 815859029, prosząc o sprawdzenie, czy dana osoba jest przedstawicielem Ekotraw Sp. z o.o. w Struży Kolonii.