Usługi budowlane

Działalność pionu budowlanego:

Kompleksowa budowa i remonty dróg:
Remonty nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną
Naprawa nawierzchni żużlowych
Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych; koszenie poboczy, odśnieżanie,
Profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych
Usługi w zakresie wykopów i wynajmu sprzętu budowlanego wraz z operatorem