Składowisko w Dorohuczy

Od 15 maja 2021r (sobota) ponownie uruchamiamy Składowisko odpadów w Dorohuczy.Wywóz odpadów na Składowisko będzie możliwy tylko w soboty w godzinach 8:00 – 14:00, wyłącznie dla Mieszkańców Gminy Trawniki. Odpady przyjmowane będą odpłatnie, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu, bez limitów ilościowych, jednak muszą być one wyselekcjonowane i zgodne z poszczególnymi kodami odpadów w tabeli. Dowożone odpady nie […]

Czytaj dalej


O nas

Firma EKOTRAW jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której pełnię udziałów posiada Gmina Trawniki. Swoją działalność rozpoczęła 3kwietnia 1995 r. Do głównych zadań Spółki należy działalność wodno-kanalizacyjna, tj. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom oraz odprowadzanie (odbiór) i oczyszczanie ścieków, jak również związane z tym bieżące utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej.

Czytaj dalej