O nas

Firma EKOTRAW jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której pełnię udziałów posiada Gmina Trawniki. Swoją działalność rozpoczęła 3kwietnia 1996 r.

Do głównych zadań Spółki należy działalność wodno-kanalizacyjna, tj. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom oraz odprowadzanie (odbiór) i oczyszczanie ścieków, jak również związane z tym bieżące utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej.

EKOTRAW Sp. z o.o. prowadzi także działalność budowlaną- wykonuje zadania zlecone przez Gminę Trawniki, takie jak: kompleksowa budowa oraz remonty dróg, bieżące, letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych. Wynajmujemy również sprzęt budowlany (m. in.koparką, koparko-ładowarką) wraz z operatorem.