Fundusze Europejskie

Operacja pn. Modernizacja sieci wodociągowej w ramach realizowanego planu ograniczenia poziomu ubytków wody dostarczonej w ramach zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej


Nowe stawki i opłaty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Szanowni Państwo, w dniu 04.06.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trawniki na okres 3 lat. Decyzja stała się prawomocna 28.06.2021r. po opublikowaniu jej na stronie https://wodypolskie.bip.gov.pl/ i z dniem 06.07.2021r wchodzi w życie. […]

Czytaj dalej