Składowisko odpadów

SKŁADOWISKO ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI DOROHUCZA

Składowisko jest składowiskiem innym niż niebezpieczne i obojętne, zgodnie z art. 103 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)- zlokalizowane w miejscowości Dorohucza w Gminie Trawniki, na działkach o numerach ewidencyjnych: 2448, 2449,2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457. Obręb Dorohucza.