Koordynator ds. dostępności

 Koordynator dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami
w dostępie do usług świadczonych przez Ekotraw Spółka z o.o. oraz monitorowanie zapewnienia przez jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Ekotraw sp. z o.o. w Struża Kolonia 39.
 
Zadania Koordynatora dostępności:
1.    Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ekotraw sp. z o.o. w Struża Kolonia;
2.    Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),
3.    Monitorowanie działalności jednostki w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Kontakt:
Koordynator do spraw dostępności w Spółce:

Anna Pałafij
 
Telefon kontaktowy: +48 815859029
e-mail: ekotraw@op.pl
Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062 ).