Fundusze Europejskie

Operacja pn. Modernizacja sieci wodociągowej w ramach realizowanego planu ograniczenia poziomu ubytków wody dostarczonej w ramach zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców

 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.