Nowe stawki i opłaty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Szanowni Państwo, w dniu 04.06.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trawniki na okres 3 lat. Decyzja stała się prawomocna 28.06.2021r. po opublikowaniu jej na stronie https://wodypolskie.bip.gov.pl/ i z dniem 06.07.2021r wchodzi w życie. […]

Czytaj dalej


Składowisko w Dorohuczy

Od 15 maja 2021r (sobota) ponownie uruchamiamy Składowisko odpadów w Dorohuczy.Wywóz odpadów na Składowisko będzie możliwy tylko w soboty w godzinach 8:00 – 14:00, wyłącznie dla Mieszkańców Gminy Trawniki. Odpady przyjmowane będą odpłatnie, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu, bez limitów ilościowych, jednak muszą być one wyselekcjonowane i zgodne z poszczególnymi kodami odpadów w tabeli. Dowożone odpady nie […]

Czytaj dalej