Preferencyjny zakup węgla

Informujemy, że Ekotraw Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż węgla z „Bogdanka” S.A.w imieniu Gminy Trawniki w cenie 1950,00 zł za tonę, tj. 2925 za 1,5tony. Cena Transportu do miejscowości Kolonia Struża, Struża, Kolonia Siostrzytów, Biskupice , Bonów wynosi 50 zł. Natomiast do pozostałych miejscowości cena transportu wynosi 80zł. Aby zakupić węgiel, wpłaty należy dokonać po […]

Czytaj dalej


Nowe stawki i opłaty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Szanowni Państwo, w dniu 04.06.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trawniki na okres 3 lat. Decyzja stała się prawomocna 28.06.2021r. po opublikowaniu jej na stronie https://wodypolskie.bip.gov.pl/ i z dniem 06.07.2021r wchodzi w życie. […]

Czytaj dalej