Nowe stawki i opłaty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Szanowni Państwo,

w dniu 04.06.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trawniki na okres 3 lat.
Decyzja stała się prawomocna 28.06.2021r. po opublikowaniu jej na stronie
https://wodypolskie.bip.gov.pl/ i z dniem 06.07.2021r wchodzi w życie.

W związku z powyższym informujemy, że w okresie 06.07.2021 r. – 06.07.2024r. obowiązywać będą
nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Wielkość cen i stawek opłat wg. zatwierdzonej taryfy oraz Decyzja w załączniku poniżej.