UWAGA MIESZKAŃCY GMINY TRAWNIKI!

EKOTRAW Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na zwiększone zużycie wody nawet o 300%- oraz suszę, zmniejszył się drastycznie poziom wody w studniach na ujęciach. Z przyczyn technicznych w celu wyeliminowania tzw. „suchoobiegów” mogą nastąpić chwilowe wstrzymania dostaw wody w okresach po ok. 2 godziny. Sytuacja może ulec poprawie w przypadku ograniczenia korzystania z wody i zużywania jej wyłącznie na cele bytowe, a nie rekreacyjno-ogrodnicze, szczególnie w godz. od 18 do 22. W dużej mierze ten stan rzeczy zależy od nas samych.

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Z poważaniem EKOTRAW Sp. z o.o.