Do podstawowych zadań spółki EKOTRAW należy:

 • informowanie o obowiązujących procedurach w zakresie przyłączenia do sieci wod.-kan., 

 • przyjmowanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. i wydawanie warunków technicznych, 

 • uzgodnienia dokumentacji,

 • wykonywanie przyłączy i montaż wodomierzy,

 • odbiór przyłączy i sieci,

 • zawieranie umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

 • wystawianie faktur za wodę i ścieki,

 • rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących awarii sieci wewnętrznej,

 • przyjmowanie reklamacji i skarg.

Spółka EKOTRAW i świadczy usługi niżej wymienionym sprzętem:

 • koparką,

 • koparko-ładowarką,

 • spychaczem,

 • równiarką,

 • ciągnikami rolniczymi: ciągnikiem rolniczym z przyczepą 5 t i 25 t, ciągnikiem rolniczym z kosiarką bijakową,

 • samochodem ciężarowym MAN o ładowności 12 t,

 • walcem,

 • pojazdem MAN  do wywozu śmieci, kontenery-KP7,

 • ciągnikiem z beczką o pojemności 6,7 m3 do wywozu nieczystości płynnych

Zapraszamy do korzystania z usług specjalistycznych:

 • budowa i utwardzanie dróg,

 • kapitalne remonty dróg,

 • cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych, 

 • usługi brukarskie,

 • remonty chodników, parkingów i placów,

 • wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • odśnieżanie dróg,

 • przepychanie kanalizacji specjalistycznym do tego sprzętem,

 • budowa ogrodzeń.