Składowisko odpadów

Gminne Składowisko Odpadów Dorohuczy


Składowisko w Dorohuczy jest składowiskiem innym niż niebezpieczne i obojętne, zgodnie z art. 103 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).