Taryfy

PION WODNO- KANALIZACYJNY

Działalność w zakresie:

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody mieszkańcom Gminy Trawniki
uzgodnienia branżowe przebiegu urządzeń wod-kan.
wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodnej lub kanalizacyjnej
uzgodnienia projektów przyłącza wodnego lub kanalizacyjnego
wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
odbiór przyłączy
montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy
zawieranie umów na dosarczanie wody i odbiór ścieków
odcięcie i przywrócenie zasilania w wodę w budynku

Cennik: brutto
woda zimna2,84zł/m³
ścieki5,89zł/m³
woda +ścieki
8,73złm³
abonament kwartalny*4,86 zł

*abonament naliczany jest w każdym kwartale, w miesiącach: luty, maj, sierpień, listopad


Oczyszczalnia ścieków


adresTrawniki Kolonia 48B, 21-044 Trawniki
kontakt607 055 729
cena odbioru ścieków od firm świadczących usługi asenizacyjne9zł/m³
Udrażnianie kanalizacji324,00 zl /godz